Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức xã hội
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Những bước chuyển vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Quỳ Hợp (28/06/2015 10:18 AM)
Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 11, ngày 27/4/2007 của Bộ chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thông báo 196, ngày 16/3/2015 của Ban bí thư về kết luận đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trong tình hình mới”, huyện Quỳ Hợp đã triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chị em phụ nữ không nên ngồi chờ Chính phủ, chờ Đảng ra chỉ thị giải phóng cho mình mà tự mình phải tăng cường, phải đấu tranh”, “Thắt chặt mối đoàn kết giữa các tầng lớp phụ nữ trong nước”. Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền, sự nhìn nhận đúng đắn của các cấp, các ngành cùng với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên không mệt mỏi của từng chị em cán bộ nữ nói chung và lực lượng lãnh đạo nữ nói riêng luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt nhiều thành tích xuất sắc trên mọi vị trí công tác, góp phần tích cực và có hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị - văn hóa - xã hội, khẳng định rõ vai trò, vị thế của lực lượng nữ trong công cuộc đổi mới quê hương, đất nước.
 
(Nhiều chị chăm lo phát triển kinh tế gia đình góp phần giảm tỷ lệ hộ đói nghèo hàng năm của Quỳ Hợp xuống từ 2 đến 3%)

 
Lực lượng lãnh đạo nữ huyện Quỳ Hợp tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, chị em đã không ngừng đổi mới về tư duy, nhận thức để chỉ đạo, vận động chị em thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà",  "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", rèn luyện phẩm chất phụ nữ Việt Nam "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch”, “Xây dựng nông thôn mới”…với tinh thần hào hứng phấn khởi, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, được các cấp, các ngành và toàn thể chị em nhiệt tình hưởng ứng và dấy lên phong trào rộng khắp trong toàn huyện ở trên tất cả các lĩnh vực.(Đồng chí Ngân Thị Hồng, UVBTV, Trưởng ban dân vận huyện ủy kiểm tra mô hình dân vận khéo trong xây dựng hố rác gia đình tại xã Đồng Hợp)
 
Tất cả chị em lãnh đạo nữ dù ở lĩnh vực nào, vị trí nào thì chị em cũng đều phát huy hết khả năng, công sức, trí tuệ của mình để cống hiến và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần cùng các cấp các ngành thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ khóa XIX đã đề ra.
 

 
(Đồng chí Phan Thị Trí, Phó CTUBND huyện trao phần thưởng cho trường THCS Văn Lợi nhân dịp Trường đón nhận trường chuẩn Quốc gia)
 
Trong bản thành tích chung  đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ lãnh đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện, cấp cơ sở; ngành Giáo dục và toàn thể chị em là cán bộ Hội phụ nữ. Tất cả các chị đều là tấm gương sáng, mẫu mực, tận tụy, yêu nghề, tích cực thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và Cuộc vận động  người CBCC "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu", phong trào “Tham mưu giỏi, lãnh đạo giỏi”; đối với lĩnh vực giáo dục có phong trào “giỏi việc nhà, đảm việc trường”, lĩnh vực y tế với phong trào “Người thầy thuốc giỏi đồng thời là mẹ hiền” đã có rất nhiều chị có nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong chuyên môn, đạt nhiều thành tích xuất sắc được các cấp, các ngành khen thưởng…
 


(Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch UBND huyện, thăm mô hình chuyển đổi trồng lúa sang trồng màu hiệu quả tại bản Cà xã Châu Quang)

 
Từ những đóng góp của cán bộ nữ lãnh đạo quản lý trong tất cả các lĩnh vực đã được cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận, nhiều chị được tin tưởng giao những trọng trách quan trọng. Hiện nay có 3 chị là ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 6 chị là ủy viên BCH Đảng bộ huyện, 17 chị là cán bộ chủ chốt trưởng, phó các phòng, ban ngành cấp huyện; 14 chị là lãnh đạo chủ chốt cấp xã đảm nhận vai trò Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cơ sở đạt 28%; đại biểu HĐND huyện chiếm 30%, cấp xã, thị trấn chiếm 28%.Về chuyên môn trình độ trên ĐH có 2 chị, trình độ đại học là 1.112 chị, Cao đẳng là 691 chị . Về lý luận chính trị Cao cấp có 12 chị , trung cấp 194 chị, trong tổng số 7.370 đảng viên, đảng viên nữ có hơn 2.400 người.
 
Trên các lĩnh vực được Đảng phân công, nhân dân giao phó các chị không ngừng phấn đấu vươn lên để cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đã khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong gia đình và ngoài xã hội.

Với những kết quả đạt được  đã  góp phần để Quỳ Hợp thực hiện tốt  7 mục tiêu về bình đẳng giới đó là: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị; Giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; Tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trong lĩnh vực văn hóa và thông tin. Bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

Đạt được các mục tiêu đó đã góp phần thúc đẩy bình đẳng giới trên địa bàn huyện nhà phát triển được các cấp ghi nhận và đánh giá cao. Ông Phan Đình Đạt, Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳ Hợp đánh giá: Trong những năm qua, cấp ủy từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm, chăm lo tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ nữ hoạt động. Thường xuyên cử cán bộ nữ đi tham gia các khóa đào tạo tại tỉnh, tại huyện. Hiện tại riêng đội ngũ cán bộ nữ toàn huyện có 2.079/3.380 cán bộ công chức, viên chức trong toàn huyện. Nhiều chị giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt khác nhau. Hiện tại tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cơ sở đạt 28%; đại biểu HĐND huyện chiếm 30%, cấp xã, thị trấn chiếm 28%. Trên các cương vị được phân công, các đồng chí cán bộ nữ luôn chăm lo hết mình cho công việc. Hàng năm đều được xếp loại hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần vào bản thành tích chung trong phát triển kinh tế, VHXH của huyện nhà”.
 


(Một góc Thị trấn Quỳ Hợp hôm nay)

 
Với sự ghi nhận đó đã khẳng định được vai trò, vị thế của đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn huyện nhà trong sự nghiệp phát triển KTXH của quê hương Quỳ Hợp tất cả vì mục tiêu “tiến bộ, bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam”. Tuy vậy với mục tiêu trên cũng đang đặt ra cho chúng ta nhiều thách thức mới, đòi hỏi đội ngũ nữ  làm lãnh đạo, quản lý phải không ngừng học tập để nâng cao nhận thức về chính trị , trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý điều hành góp phần xây dựng quê hương Quỳ Hợp ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế đảm bảo quốc phòng- an ninh, phấn đấu đưa Quỳ Hợp trở thành huyện điểm sáng nhất của miền Tây tỉnh Nghệ An trong những năm tới.
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu