Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức xã hội
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Xuân khóa XXII (16/06/2015 03:16 PM)
Ngày 14/6, Đảng bộ xã Nghĩa Xuân tiến hành Đại hội khóa XXII, nhiệm kỳ 2015-2020.
Nhiệm kỳ 2010- 2015, Đảng bộ và nhân dân xã Nghĩa Xuân đã phát huy những thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Tổng  giá trị sản xuất nội xã năm 2015 đạt 234.860 triệu đồng. Tăng bình quân hàng năm đạt 14,04 %.Giá trị sản xuất Nông, lâm, ngư  nghiệp 54.975 triệu đồng; Giá trị sản xuất  CN - TTCN – XD 38.425 triệu đồng; Giá trị sản xuất từ dịch vụ 141.460 triệu đồng; Giá trị tăng thêm bình quân đầu người năm 2015 đạt hơn 24 triệu đồng/người/năm; Tổng thu ngân sách từ năm 2010 - 2015 đạt 26,439 tỷ đồng đồng, trong đó thu trên địa bàn 6,153 tỷ đồng. Chi ngân sách cơ bản đáp ứng được yêu cầu thường xuyên, ưu tiên chi cho đầu tư phát triển.
 


Đoàn Đại biểu xã Nghĩa Xuân Dâng hương tại nhà bia Liệt sỹ
 
Trong 5 năm qua, cơ sở hạ tầng luôn được Nghĩa Xuân quan tâm đúng mức. Xã đã nâng cấp xây dựng trường Mầm non, trạm y tế, 6 nhà văn hoá xóm, 15 km đường giao thông nông thôn liên xã, liên xóm và nội xóm; 11 km giao thông nội đồng được cấp phối, 2,7 km kênh mương thủy lợi đạt chuẩn theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới với tổng giá trị 33 tỷ 662 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp và các nguồn hỗ trợ khác gần 16,1 tỷ đồng.
 
Sau 3 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tổng nguồn vốn huy động của xã Nghĩa Xuân đạt 28 tỷ 638 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 7 tỷ 625 triệu, huyện 1 tỷ 165 triệu, vốn lồng ghép 2 tỷ 800 triệu, ngân sách xã 1 tỷ 295 triệu, nhân dân 15 tỷ 238 triệu, các doanh nghiệp ủng hộ 515 triệu đồng. Đến nay, Nghĩa Xuân đã đạt 17/19 tiêu chí và tiếp tục phấn đấu đạt 19/19 tiêu chí vào cuối năm 2015. 
 
Văn hóa xã hội có bước chuyển biến tiến bộ. Mạng lưới trường lớp cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh. Chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên, hàng năm xã đạt tiên tiến về công tác giáo dục. 4/4 trường đạt đơn vị văn hóa và đạt chuẩn QG mức độ 1. Phong trào xây dưungj gia đình văn hóa, làng văn hóa, đơn vị văn hóa được đẩy mạnh, các thiết chế văn hóa đồng bộ đã được hoàn thiện. Đến nay, xã Nghĩa Xuân đã đạt chuẩn văn hóa, toàn xã có 15/15 xóm văn hóa, 4/5 đơn vị văn hóa. Công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm được đẩy mạnh, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 23,68% năm 2010 xuống còn 6,6 % năm 2015.
 
Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MT và các đoàn thể được xã quan tâm, chăm lo. Cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức Đảng TSVM, xác định đúng và lãnh đạo tốt nhiệm vụ chính trị. Công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng viên đã được chú trọng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 62 đảng viên mới, làm thủ tục phát thẻ đảng cho 66 đồng chí, đề nghị tặng và truy tặng huy hiệu Đảng cho 137 đảng viên từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng.
 


Biểu quyết tại đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Xuân

 


Bỏ phiếu bầu BCH khóa XXII xã Nghĩa Xuân
 
Phát huy kết quả đạt được, trong nhiệm 2015-2020 xã Nghĩa Xuân đề ra mục tiêu, phương hướng: Xây dựng thành công xã đạt nông thôn mới vào cuối năm 2015, Giữ vững và phát huy danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu tổng giá trị sản xuất nội xã 602 tỷ 930 triệu đồng . Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 14 - 15 %. Thu ngân sách trên địa bàn 2 tỷ 201 triệu đồng. 100% trường học giữ vững danh hiệu đạt chuẩn QG mức độ 1 và phấn đấu 1-2 trường đạt chuẩn mức độ hai. 100% xóm, đơn vị đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa. Tỷ lệ gia đình văn hóa 87%. Xây dựng xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6,6% năm 2015 xuống 4,6% năm 2020. Hàng năm Đảng bộ đạt TSVM tiêu biểu, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội đều đạt danh hiệu xuất sắc. Hàng năm kết nạp từ 15-20 Đảng viên. Phấn đấu 100% chi bộ kết nạp được đảng viên mới.
 
Đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Xuân đã tiến hành bầu 15 đồng chí vào BCH khóa XXII và bầu 07 đại biểu đi dự đại hội huyện Quỳ Hợp khóa XX.
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu