Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức xã hội
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Cơ cấu tổ chức UBND huyện Quỳ Hợp (13/05/2011 08:05 AM)

I. Ban lãnh đạo:


1. Ông: Nguyễn Đình Tùng

Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại:  0983822797

Email: tungnd@quyhop.nghean.gov.vn


2. Ông: Vi Thanh Tường

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0903400747

Email: tuongvt@quyhop.nghean.gov.vn


3. Ông: Trương Văn Khoa

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại:  0983988324 

Email: tungnd@quyhop.nghean.gov.vn


4. Ông: Võ Sỹ Sơn

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại:  0983562779

Email: sonvs@quyhop.nghean.gov.vn


II. Các phòng ban:


            1. Văn phòng HĐND-UBND

            2. Thanh tra huyện

            3. Phòng Nội vụ

            4. Phòng Lao động TB&XH                     

5. Phòng Tài chính - KH             

6. Phòng Công Thương

            7. Phòng Dân Tộc                     

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường                    

9. Phòng Tư pháp                     

10. Phòng Giáo dục & ĐT                      

11. Phòng Y tế             

12. Phòng VH -TT                     

13. Phòng Nông Nghiệp và PTNT

14. Văn phòng đất


III. Các đơn vị hành chính trực thuộc huyện Quỳ Hợp


           1. Thị trấn

           2. Xã Châu Quang

           3. Xã Châu Cường

           4. Xã Châu Thành

           5. Xã Châu Hồng

           6. Xã Châu Tiến

           7. Xã Thọ Hợp

           8. Xã Châu Lộc

           9. Xã Liên Hợp

           10. Xã Tam Hợp

           11. Xã Đồng Hợp

           12. Xã Yên Hợp

           13. Xã Nghĩa Xuân

           14. Xã Minh Hợp

           15. Xã Châu Đình

           16. Xã Văn Lợi

           17. Xã Hạ Sơn

           18. Xã Châu Thái

           19. Xã Châu Lý

           20. Xã Bắc Sơn

           21. Xã Nam Sơn

 |  Đầu trang
 
 
 
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu