image banner
Thông báo về việc tiếp nhận vào làm công chức
Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp Thông báo về việc tiếp nhận vào làm công chức như sau:

Xem chi tiết Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh Nghệ An tại đây!

1

2
3
4
5
6
7
Admin
THÔNG BÁO
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUỲ HỢP
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện
Trụ sở: Thị trấn huyện Quỳ Hợp, Nghệ An
Điện thoại: 0238.3 883 141 - Email: quyhop@nghean.gov.vn