image banner
Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện quản lý
UBND huyện thông báo Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện quản lý như sau:
Xem chi tiết nội dung tại đây!
1
2
Admin
THÔNG BÁO
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUỲ HỢP
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện
Trụ sở: Thị trấn huyện Quỳ Hợp, Nghệ An
Điện thoại: 0238.3 883 141 - Email: quyhop@nghean.gov.vn