image banner
5 năm Quỳ Hợp thực hiện 22 cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Trong giai đoạn 2016-2021, thực hiện thanh tra, kiểm tra giám sát thực hiện các nội dung thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở Quỳ Hợp đã được triển khai thực hiện theo quy định hàng năm.
Các Đoàn thanh tra gắn trách nhiệm thủ trưởng với thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức. Trong 5 năm đã thực hiện được 22 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đối với 22 đơn vị, trong đó có nội dung thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
DC CHUNG GIAM SAT QUY HOP4
Một buổi giám sát chuyên đề của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại huyện Quỳ Hợp

Qua công tác thanh tra đã kiến nghị khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các cơ quan đơn vị, Giai đoạn 2016-2021 đã kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 22 tập thể, 44 cá nhân trong thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không có trường hợp, tập thể cá nhân bị kiến nghị xử lý kỷ luật.  

Ngọc Tú
THÔNG BÁO
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUỲ HỢP
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện
Trụ sở: Thị trấn huyện Quỳ Hợp, Nghệ An
Điện thoại: 0238.3 883 141 - Email: quyhop@nghean.gov.vn